انتخاب برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن

🟣 انتخاب اکسپرس اینتری و OID در روزهای ۷ و ۲۱ اکتبر انجام شده که آپدیت آن اخیرا در وبسایت رسمی این استان منتشر شده است.

🟣 برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوآن:
انتخاب شماره ۳۴:
تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۴۵۵
حداقل امتیاز متقاضیان انتخاب شده: ۷۰

انتخاب شماره ۳۵:
تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۳۴۰
حداقل امتیاز متقاضیان انتخاب شده: ۶۹

🟣 برنامه نیروی متخصص زيرمجموعه OID:

انتخاب شماره ۳۵:
تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۷۸
حداقل امتیاز متقاضیان انتخاب شده: ۷۸

نکته ای که لازم است در مورد انتخاب های برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن بدانید این است که هر انتخاب از تعداد ناک های شغلی مشخصی صورت میگیرد.
در واقع به این شکل نیست که این استان تمامی افرادی که در Pool دارای این امتیاز هستند را انتخاب نماید.

توضیحات کامل این برنامه در وبسایت رسمی استان ساسکاچوآن:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services

پکیج جدید برنامه Start-Up Visa

ژانویه 2nd, 2021|0 Comments

در این پکیج، ما فقط تا مرحله صدور نامه حمایتی (که اصلی ترین بخش این برنامه است) با شما بوده و پس از آن میتوانید برای سابمیت به اداره مهاجرت، خودتان شخصا اقدام نموده و یا این کار را از طریق شرکت دیگری که مطلوب نظر شما از بابت هزینه است، انجام دهید.