بازگشایی دو برنامه استانی انتاریو با سیستم جدید انتخاب

🟣 چندی قبل استان انتاریو اعلام کرد قصد دارد برنامه های استانی خود را از حالت:
First-come First-serve
به شکل:
Expression of Interest
تبدیل کند.

🟣 این بدین معناست که این برنامه ها همیشه باز خواهند بود و متقاضی هر زمان ‌که واجد شرایط باشد می‌تواند برای آنها اقدام کند.

🟣 البته امتیازات و شرایط فردی از این پس در این برنامه ها نقش خواهند داشت و واجدین شرایط پس از ورود به استخر کاندیداها باید منتظر انتخاب (Draw) باشند.

💯 در همین راستا، دو برنامه پرطرفدار انتاریو بازگشایی شده و هم اکنون متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای آن اقدام نمایند.

: این دو برنامه

⭕️ Employer Job Offer: Foreign Worker Stream
⭕️ Employer Job Offer: International Student Stream

هستند. چنانچه شرایط شما برای این برنامه ها مناسب است، پس از ثبت نام در پرتال الکترونیکی مهاجرتی انتاریو میتوانید وارد استخر کاندیداها شده و منتظر انتخاب باشید.

🌐 لینک این پرتال:

https://www.ontarioimmigration.gov.on.ca/oinp_index/resources/app/guest/index.html

🌐 لینک برنامه های استانی انتاریو:

https://www.ontario.ca/page/ontario-immigrant-nominee-program-oinp

مطالب مرتبط

💠 فرم ارزیابی رایگان

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services