برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن

⭕️ کاهش امتیاز برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن به ۶۸

💢 انتخاب شماره ۳۶ زیر مجموعه اکسپرس اینتری EE:

✅ تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۷۲
✅ حداقل امتیاز متقاضیان انتخاب شده: ۶۸

💢 انتخاب شماره ۳۵ زيرمجموعه OID:

✅ تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۶۲
✅ حداقل امتیاز متقاضیان انتخاب شده: ۶۸

💯 و اما چند نکته در مورد برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن:

1- اگر اقوام درجه یک ساکن در این استان دارید که بیش از یک سال است در آنجا زندگی میکند، میتواند تاثیر بسیار مثبت و به سزایی در جهت افزایش امتیاز شما داشته باشد.
2- اگر صرفا متکی به شرایط خود هستید برای قبولی باید حداقل مدرک فوق لیسانس، ۱۰ سال سابقه کار و مدرک زبان CLB8 را داشته باشید.
3- در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوآن داشتن سابقه کار با بیمه الزامی است. لذا اگر بیمه ندارید برای آن اقدام نکنید.
4- این برنامه بر اساس نیاز استان NOC های خاصی را انتخاب کرده و متقاضیان از میان این ناک ها انتخاب می‌شوند. لذا به این شکل نیست که هر فرد که دارای شرایط فوق باشد در این برنامه موفق شود.

🌐 لینک وبسایت رسمی این برنامه:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services