برنامه مهاجرتی نیروی متخصص منیتوبا

 بخش اول
💠 Manitoba Support

🅾️ در بین برنامه های مهاجرتی استانی، کمتر استانی وجود دارد که برای برنامه نیروی متخصص خود نیاز به اخذ جاب آفر نداشته و یا شرط تحصیل و کار در آن موجود نباشد.
🅾️ در این بین استان منیتوبا، در کنار دو برنامه مهاجرتی نیروی متخصص دیگر خود، برنامه جالب توجهی نیز برای اخذ دعوتنامه قرار داده که علاوه بر کسب امتیاز کافی باید دارای آن شرط هم باشید.
🅾️ اگر چه شرایطی که برای اقدام گذاشته است، دست کمی از جاب آفر ندارد. اما اگر دارای این شرط هستید کار برای شما بسیار راحت تر از اقدام برای استان های دیگر خواهد بود.

🌐 مهمترین شرط این روش این است که یکی از اقوام درجه یک شما یا همسرتان و یا یکی از دوستان نزدیک شما که سیتیزن و یا مقیم دائم کاناداست و در منیتوبا هم زندگی میکند، شما را ساپورت کند.
🌐 این فرد حداقل باید یک سال در استان منیتوبا زندگی کرده باشد و بتواند رابطه خانوادگی و یا دوستی نزدیک با شما را اثبات کند.

⁉️ این افراد چه نسبتی با شما میتوانند داشته باشند؟

⭕️ Sister or brother
⭕️ Niece or nephew (ex: child of your sister or brother)
⭕️ Aunt or uncle (ex: brother or sister of your mother or father)
⭕️ First cousin (ex: child of your aunt or uncle)
⭕️ Mother or father
⭕️ Grandmother or grandfather
⭕️ Close friends or distance relatives

🔰 اگر‌ دارای اقوام درجه یک یا دو و یا حتی دوست صمیمی در کانادا هستید که ساکن منیتوبا است، کار شما برای اپلای کردن راحت است.
🔰 اگرچه باید امتیاز شما نیز برای اقدام برسد.

💯 اما چند نکته:

⭕️ فردی که شما را ساپورت میکند حتما باید سا‌کن منیتوبا باشد.
⭕️ دارای اقامت دائم یا شهروندی بوده و بیش از یک سال از اقامت ایشان در این استان گذشته باشد.
⭕️ فرزندان نمی‌توانند برای پدر و مادر خود نقش ساپورتر را داشته باشند.
⭕️ فرد حمایت کننده حتما باید آدرس و تلفن مشخص داشته باشد تا در صورت لزوم، اداره مهاجرت با ایشان تماس بگیرند.
⭕️ اگر از طریق دوست اقدام میکنید، اثبات رابطه دوستی شما بسیار بسیار اهمیت دارد. قطعا حساسیت در این زمینه بیشتر از حالت اقوام درجه است.
⭕️ اگر قرار است کسی به جز اقوام درجه یک شما را ساپورت کند، این فرد نباید همزمان با شما، ساپورتر فرد دیگری باشد.
⭕️ اثبات رابطه دوستی نزدیک شما با فرد ساکن منیتوبا اصلا کار ساده ای نیست. لذا از انتخاب افرادی که واقعا رابطه دوستی صمیمی و قدیمی با شما ندارند اجتناب کنید.

💢⭕️💢 توضیحات کامل را در وبسایت خود منیتوبا مطالعه کنید:
http://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility

مطالب مرتبط

💠 فرم ارزیابی رایگان

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.

i2Canada IMMIGRATION Services