تحصیل در کانادا

صفحه اصلی/تحصیل در کانادا

چگونگی محاسبه تمکن های مالی در برنامه تحصیلی

2021-04-06T20:01:58+04:30

طبق قانون، این مبلغ باید ۴ ماه قبل از سابمیت پرونده برای اداره مهاجرت، در حساب شما موجود باشد.

چگونگی محاسبه تمکن های مالی در برنامه تحصیلی2021-04-06T20:01:58+04:30

پکیج برای دانشجویان اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا

2021-03-23T18:59:34+04:30

پکیج شماره ۴ برای دانشجویان اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا

پکیج برای دانشجویان اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا2021-03-23T18:59:34+04:30

پکیج های متقاضیان تحصیل در کانادا

2021-03-15T18:43:14+03:30

مشاوره برای انتخاب دانشگاه یا کالج - بررسی مدارک برای ویزا - کمک به تنظیم و تهیه استادی پلن - کمک به تهیه و تنظیم رزومه - اقدام برای ویزای کار همسر و همراه

پکیج های متقاضیان تحصیل در کانادا2021-03-15T18:43:14+03:30

آپدیت جدید موسسات مورد تایید اداره مهاجرت جهت ورود دانشجو به کانادا

2021-02-24T23:04:48+03:30

آپدیت جدید موسسات مورد تایید اداره مهاجرت جهت ورود دانشجو به کانادا

آپدیت جدید موسسات مورد تایید اداره مهاجرت جهت ورود دانشجو به کانادا2021-02-24T23:04:48+03:30

اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا بدون مدرک زبان

2021-02-02T22:06:06+03:30

اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا بدون مدرک زبان: (فقط مختص دوستانی که ویزای ویزیتوری کانادا را دارند)

اخذ پذیرش از کالج ها و دانشگاه های کانادا بدون مدرک زبان2021-02-02T22:06:06+03:30
Go to Top