Bridge Work Permit

💢 حتما تا کنون این اصطلاح به گوشتان خورده و یا مختصری راجع به آن شنیده اید.
⁉️ اما داستان این نوع ورک پرمیت چیست؟

❇️ اگر شما در شرایط زیر باشید میتوانید برای این ورک پرمیت اقدام کنید:

1- شما در کانادا مشغول به کار هستید
2- به پایان اعتبار اجازه کار یا همان ورک پرمیت شما ۴ ماه یا کمتر باقی مانده است
3- برای یکی از برنامه های اقامت دائم اقدام کرده اید و منتظر نتیجه نهایی هستید

💠 در واقع این برنامه به شما اجازه میدهد با همان شرایطی که مشغول به کار هستید در کار خود باقی بمانید تا تکلیف اقامت دائم شما روشن شود. حتی اگر تاریخ اعتبار اجازه کار شما گذشته باشد.
💠 این نوع ورک پریمت بیشتر برای آنهایی است که در کانادا پس از تحصیل مشغول به کار هستند و اعتبار ورک پرمیت آنها رو به اتمام است و میتوانند برای برنامه هایی مانند اکسپرس اینتری اقدام کنند.

⭕️ اما تمام برنامه های اقامتی مورد قبول نیستند و فقط اگر در یکی از برنامه های زیر اقدام کرده اید میتوانید از این ورک پرمیت استفاده کنید:

✅ Federal Skilled Worker Program
✅ Canadian Experience Class
✅ Federal Skilled Trades Program
✅ Provincial Nominee Program
✅ Caring for Children Class
✅ Caring for People with High
✅ Medical Needs Class

💯 این اجازه کار میتواند دغدغه دوستان دانشجو را در این مورد مرتفع کند.
💯 اما لازم به توضیح است که صرفا تشکیل پروفایل و حضور در یک برنامه به منزله اقدام برای آن نیست.
💯 برای حائز شرایط شدن شما باید برای یکی از برنامه های فوق انتخاب شده و پروسه را رسما شروع کرده باشید.

🌐 توضیحات تکمیلی از وبسایت رسمی اداره مهاجرت:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/extend-permit/bridging-open-work-permit.html

مطالب مرتبط

💠 فرم ارزیابی رایگان

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.

i2Canada IMMIGRATION Services