ارزشیابی مدارک پزشکی در کانادا

با سپاس فراوان از خانم لیلا که این پست را برایمان ارسال کردند

و تشکر ویژه از خانم محدثه قلی زاده که زحمت زیادی بابت آماده سازی این مطلب کشیدند

پزشکانی که قصد مهاجرت به کانادا دارند بایستی حدود یکسال قبل از ورود به کانادا جهت ارزشیابی و  SVR(Source Verification Request) مدارک تحصیلی خود در نظام پزشکی کانادا، MCC(Medical Council of Canada) اقدام نمایند. آدرس سایت رسمی نظام پزشکی کانادا در زیر آمده است که مطالعه دقیق اطلاعات موجود در سایت به کلیه داوطلبین توصیه می شود.

MCC(Medical Council of Canada)

برای انجام SVR، ابتدا باید مدارک تحصیلی مورد نیاز را تهیه نمایید. این مدارک شامل موارد ذیل میباشد (برگرفته از سایت نظام پزشکی کانادا physicionsapply.ca):

 1. – Medical Degree or Diplomaدانشنامه یا مدرک دکترای پزشکی
 2. – Medical Degree Transcriptsریزنمرات پزشکی
 3. – Internshipگواهی دوره اینترنی
 4. Postgraduate Training
 5. – Specialty Certificateمخصوص پزشکان متخصص است و برای پزشکان عمومی لازم نیست
 6. Medical License of Registration

پس از آزادسازی و دریافت دانشنامه و ریزنمرات و برگه مجوز تحویل مدارک تحصیلی و سایر مدارک از دانشگاه،  مدارک فوق الذکر را به وزارت بهداشت برده تا مهر اجازه ترجمه در پشت مدارک درج شود (خصوصا دانشنامه دکترای پزشکی).

لازم به ذکر است گواهی دوره اینترنی (Internship) توسط دانشگاه محل تحصیل صادر میشود و میبایست شامل موارد ذیل باشد: (برگرفته از سایت physiciansapply.ca):

 1. Start and end dates of completed trainingحتما دقت شود که با تاریخ های ذکر شده در دانشنامه و ریزنمرات تطابق داشته باشد.
 2. State the disciplines/rotations and the length of time spent in each discipline/rotation
 3. Be issued on official letter head of the medical school/university/hospital responsible for the training (the full address and contact information of the issuing institution must appear on the document or be provided on a separate document)
 4. Be signed and dated by the person responsible for the training program (e.g. Dean or Program Director)

نکته: ضمنا تکمیل فرم شماره 12 در دانشگاه محل تحصیل لازم و ضروری می باشد (بمنظور صدور مجوز پاسخ به SVR توسط واحد بین الملل دانشگاه محل تحصیل در مراحل بعدی). بدین منظور فرم مربوطه (فرم 12) را از دانشگاه دریافت و تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک مورد نیاز (یک قطعه عکس – کپی پاسپورت از صفحه اصلی و صفحاتی که مهر ورود و خروج دارد – تصویر برگه مجوز تحویل مدارک تحصیلی) به واحد مربوطه در دانشگاه تحویل شده تا جهت اقدامات مقتضی به وزارت بهداشت ارسال شود.

نکته مهم: در کلیه مراحل فوق، همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار، پاسپورت، کارت ملی و کارت نظام پزشکی، اصل دانشنامه و ریزنمرات و برگه مجوز تحویل مدارک و گواهی دوره اینترنی ضروری می باشد.

پس از تهیه مدارک فوق و انجام تاییدات لازم و تکمیل فرم 12، مدارک مربوطه (دانشنامه و ریزنمرات و ..) را جهت ترجمه به یک دارالترجمه معتبر سپرده و سپس به تایید دادگستری و وزارت خارجه برسانید. (تایید ترجمه)

همزمان بایستی به سایت رسمی نظام پزشکی کانادا MCC (Medical Council of Canada) physiciansapply.ca مراجعه نموده و مراحل عضویت  و پرداخت حق عضویت اولیه (278 دلار) را  کامل کنید. (پرداخت حق عضویت تنها از طریق master card یا visa امکانپذیر می باشد).

برای درخواست SVR (ارزیابی مدارک) پس از Login در قسمت your account، در پانل سمت چپ صفحه گزینه Source Verification Request  را انتخاب کرده، در صفحه بعد گزینه

 Create a new SVR را انتخاب نمایید. سپس در نوار بار Credential type، مدارک تحصیلی خود را (دانشنامه، ریزنمرات، گواهی اینترنی و ..) انتخاب و اطلاعات مربوطه را وارد نموده و  certify نمایید. در ادامه جهت پرداخت هزینه SVR مدارک در قسمت  pay a document feeاقدام نمایید. در پایان  cover sheetهای مخصوص به هر مدرک تحصیلی را پرینت نمایید. همچنین فرم های Certified identity confirmation form و Release form را پرینت نمایید (این دو فرم در مراحل بعدی طبق توضیحات مربوطه تکمیل میشوند).

نکته: تمام مراحل فوق در سایت physiciansapply.ca موجود و امکان استفاده از راهنمای خود سایت جهت تکمیل صحیح مراحل فراهم می باشد.

پس از آماده شدن ترجمه ها توسط دارالترجمه رسمی و معتبر دقت کنید عبارت ذیل در پایان هر یک ترجمه ها (ترجیحا تمامی صفحات) درج شده باشد:

I…….attest that this is a true translation of this attached document.

ضمنا مهر مترجم و تاریخ روز ترجمه می بایست بر روی تمامی صفحات ترجمه و همچنین پشت و روی کپی مدرک متصل به آن درج شده باشد.

نکته: شخصا اقدام به کنترل تاریخ واحد های درسی و تبذیل صحیح آنها به تاریخ میلادی نمایید تا از اشتباهات و مشکلات بعدی اجتناب شود!

سپس ترجمه ها و اصل مدارک مورد نیاز را جهت تایید ترجمه به دادگستری ببرید (البته اکثر دارالترجمه ها  وظیفه تایید دادگستری و وزارت خارجه را نیز به عهده میگیرند).

پس از تایید دادگستری، ترجمه ها و اصل مدارک مورد نیاز را جهت تایید به وزارت خارجه (یا نمایندگی فعال آن در منطقه) ببرید.

نکته: در مراحل تایید دادگستری و وزارت خارجه علاوه بر ترجمه ها همراه داشتن اصل مدارک (دانشنامه و …) و مدارک شناسایی چون پاسپورت و کارت ملی و شناسنامه ضروری می باشد.

در مرحله بعد، با مدارک آماده شده (ترجمه ها و اصل مدارک) به همراه پاسپورت و کپی صفحات آن و فرم خام (Certified identity confirmation form) و دو قطعه عکس مجزا به سفارت کانادا در ایران مراجعه شود. (فعلا بدلیل تعطیلی سفارت کانادا در ایران، به سفارت نیوزیلند مراجعه شود). لازم به ذکر است همراه داشتن مقداری یورو جهت پرداخت هزینه های مربوطه در سفارت جهت تایید مدارک ضروری می باشد. حضور خود فرد صاحب مدارک جهت امضا (امضای لاتین) و تکمیل و تایید فرم Certified identity confirmation  الزامی می باشد. دو قطعه عکس توسط مامور سفارت تایید و بر روی فرم چسبانده شده و مهر میگردد. نهایتا کپی صفحات پاسپورت و عکس و امضای صاحب مدارک توسط سفیر تایید نهایی  و مهر می شود (Certified identity confirmation form). همچنین ترجمه مدارک و خصوصا کپی مدرک متصل به ترجمه ها توسط سفارت تایید و مهر می شود.

حال به مرحله ارسال مدارک به کانادا جهت SVR میرسیم.

نکته مهم: در این مرحله نیاز به ارسال اصل مدارک تحصیلی به کانادا نمی باشد و صرفا ترجمه های تایید شده ارسال میگردد!

نکته: در این مرحله تعدادی کلیپس یا گیره کاغذ  مورد نیاز است!

آماده سازی مدارک جهت ارسال به نظام پزشکی کانادا MCC (جهت انجام SVR):

ترجمه دانشنامه را برداشته و برگه ترجمه را بالا برده و با دقت به پشت تا بزنید (بدون اینکه به پرچ ترجمه آسیبی وارد شود!) بطوری که کپی مدرک فارسی رو و ترجمه در زیر آن قرار بگیرد. سپس کاورشیت (cover sheet) مربوط به دانشنامه را که قبلا در مراحل ثبت SVR از سایت physiciansapply.ca پرینت گرفته بودید، روی این مجموعه گذاشته و با یک گیره کاغذ بهم وصل کنید (به ترتیب از رو به زیر: کاورشیت – کپی فارسی – ترجمه انگلیسی).

سپس تمام مدارک تحصیلی را به روش فوق آماده کنید و با گیره کاغذ مرتب نمایید.

در این مرحله  Release form  را تکمیل و امضا کنید.

در مرحله آخر:

 1. کپی تایید شده (certified) از پاسپورت و کاورشیت (cover sheet) مربوطه
 2. فرم Certified identity confirmation  کهتوسط سفارت تکمیل و تایید شده
 3. Release form امضا شده
 4. مجموعه دانشنامه : کاورشیت مربوطه ←کپی فارسی ← ترجمه انگلیسی
 5. مجموعه ریزنمرات : کاورشیت مربوطه ←کپی فارسی ← ترجمه انگلیسی
 6. مجموعه گواهی اینترنی : کاورشیت مربوطه ←کپی فارسی ← ترجمه انگلیسی

و سایر مدارک بر حسب نیاز را به دانشگاه محل تحصیل خود، قسمت دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) یا واحد روابط بین الملل برده و در آنجا مدارک داخل پاکت گذاشته شده و مهر و موم شود.

نکته: در این مرحله لازم است نتیجه ی تکمیل و ارسال فرم 12، صادر شده و دانشگاه اجازه مکاتبه داشته باشد، در غیر اینصورت جهت ارسال مدارک با شما همکاری نخواهد شد!

نکته: مهر دانشگاه حتما مهر انگلیسی باشد (در اداره دانش آموختگان و در برخی موارد در واحد بین الملل، مهر انگلیسی موجود است).

در پشت پاکت، در قسمت آدرس فرستنده، آدرس کامل دانشگاه محل تحصیل (به لاتین) نوشته شود ( از نوشتن آدرس شخصی و محل سکونت خود بپرهیزید، چرا که طرف مکاتبه کننده نظام پزشکی کانادا، دانشگاه شماست، نه شخص شما!)

نکته: در قسمت آدرس فرستنده حتما candidate code خود را قید کنید.(این کد در سایت physiciansapply.ca ، پس از تکمیل مراحل ثبتنام، به شما اختصاص داده می شود).

در قسمت آدرس گیرنده، آدرس MCC که در سایت PHYSICIANSAPPLY.CA موجود است، نوشته شود.

سپس پاکت مهر و موم شده را به اداره پست برده، توسط پست DHL یا TNT به کانادا ارسال کنید. روی پاکت پست هم طبق دستور بالا، در قسمت آدرس فرستنده، آدرس دانشگاه و در قسمت آدرس گیرنده، آدرس MCC را درج نمایید.

پس از حدود یکماه از ارسال مدارک، با اداره دانش آموختگان یا واحد بین الملل دانشگاه تماس گرفته و درمورد رسیدن استعلام مدارک SVR از طرف MCC یا ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates – اداره ای مشابه MCC در کشور آمریکا) اطلاعات بگیرید و در مورد آماده شدن نامه تایید مدارک شما (که توسط دانشگاه محل تحصیل در پاسخ به استعلام MCC یا ECFMG صادر شده  و کاملا محرمانه میباشد) بپرسید.

در صورت آماده بودن نامه مذکور، به دانشگاه مراجعه کرده و نامه مهر و موم شده را دریافت نمایید و با پست ویژه برای مبدا ارسال کنید. آدرس استعلام گیرنده را از دانشگاه بپرسید(MCC ← کانادا و ECFMG ← آمریکا) ودقیقا همان را بعنوان آدرس گیرنده ثبت کنید (در موارد محدودی خود MCC  مستقیما از دانشگاه استعلام میگیرد ولی در اکثر موارد از طریق ECFMG استعلام گرفته می شود.  بسته به مبدا استعلام گیرنده، نامه تایید مدرک  می بایست دقیقا به همان آدرس ارسال شود). در این مرحله نیز از ثبت آدرس شخصی و محل سکونت خود بپرهیزید!

آدرس گیرنده (MCC یا  ECFMG) و آدرس فرستنده (دانشگاه محل تحصیل) را پشت پاکت نامه دانشگاه و پاکت اداره پست ثبت کنید و نامه را ارسال نمایید.

وضعیت مراحل SVR در سایت physiciansapply.ca قابل پیگیری می باشد و صدور تاییدیه نهایی مدارک توسط MCC بطور معمول چند ماه زمان میبرد. با ثبت آدرس مورد نظر خود در سایت و قسمت درخواست SVR، قادر به دریافت برگه تاییدیه نهایی MCC می باشید. با این برگه قادر به اقدام برای برنامه های مهاجرتی کانادا و همچنین ثبتنام در آزمون های  نظام پزشکی کانادا می باشید. لازم به ذکر است مدارک تایید شده ی شما برای استفاده در مراحل بعدی همیشه در MCC موجود است.

نکته: کلیه اطلاعات فوق بر اساس تجربه شخصی بوده و افراد می توانند با مراجه به سایت physiciansapply.ca و مکاتبه مستقیم با MCC از هرگونه تغییر و تحول در رابطه با مدارک مورد نیاز و روند آماده سازی و ارسال آنها مطلع شوند.

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services