ارائه مجدد خدمات تحلیل ریجکتی پرونده ها

💯 ارائه مجدد خدمات تحلیل ریجکتی پرونده ها با توجه به تقاضای بسیار زیاد دوستان و البته با شرایط جدید

✅ دریافت نوت (نوت آفیسر و نوت فیزیکال)
✅ بررسی مدارک ارسالی
✅ نیم ساعت مشاوره جهت توضیح شرایط پرونده

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services