برنامه های آتلانتیک و Rural

💯 اخذ اجازه کار

🔴 با توجه به خبرهای خوب واکسن کرونا و آینده روشن برای اقتصاد کانادا، چند شرکت کانادایی به نیروهای زیر نیازمند است:

💢 برقکار
💢 لوله کش و تاسیسات کار
💢 جوشکار
💢 کاشی و سرامیک کار
💢 راننده کامیون

🟣🔵🟣 امکان اقدام برای برنامه های آتلانتیک و یا Rural، سابقه کار کانادایی CEC و کلیه برنامه های Skilled Trade

💯 چند نکته مهم:

1⃣ داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار حرفه ای با بیمه و یا سایر مدارک مستند که اثبات کننده این سابقه کار باشد الزامی است.
2⃣ داشتن مدارک فنی حرفه ای مربوطه و قابل ترجمه الزامی است.
3⃣ داشتن مدرک زبان حداقل CLB 6 الزامی است. (و یا امکان گرفتن آن در ۶ ماه آینده باشد)
4⃣ رانندگان کامیون باید گواهینامه پایه یک با سابقه کار همراه با بیمه ارائه دهند.
5⃣ اولویت با متقاضیانی است که دارای مدارک بین المللی هستند.
6⃣ سن ترجیحا کمتر از ۳۸ باشد.

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services