یک خبر خوب برای دانشجویانی که در حال حاضر در کانادا هستند

🎓 دانشجویان بین المللی که نتوانسته اند شرایط تجربه کاری کانادایی خود را (CEC) برآورده کنند، می توانند برای “مجوز کار پس از تحصیل” جدید درخواست دهند.
🎓 امروز ۸ ژانویه ۲۰۲۱، سیاست جدیدی توسط دولت کانادا معرفی شد که به دانشجویان بین المللی با اجازه کار پس از فارغ التحصیلی منقضی شده و یا در حال انقضا اجازه می دهد تا درخواست Open Work Permit جدید دهند.
🎓 این مجوزهای جدید ۱۸ ماه اعتبار داشته و دانشجویان بین المللی سابق را قادر می سازد در کانادا بمانند و به جستجوی کار ادامه دهند.
🎓 برای درخواست مجوز کار تحت سیاست جدید، معیارهای زیر باید رعایت شود:

1- شما باید PGWP داشته باشید که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ یا بعد از آن منقضی شده باشد یا از تاریخ این درخواست جدید، در زمان ۴ ماه یا کمتر منقضی شود.
2- شما باید در کانادا باشید.
3- شما باید یک وضعیت موقت معتبر داشته باشید (دارای پرمیت یا مجوز اقامت موقت باشید) و یا برای بازیابی وضعیت خود (Restoration) اقدام کنید.

💯 روند درخواست از 27 ژانویه تا 27 ژوئیه 2021 باز خواهد بود.

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services