قابل توجه متقاضیان برنامه اسپانسرشیپی والدین

💢 طبق اعلامیه اداره مهاجرت از تاریخ پنجم ژانویه سال جاری تا کنون بیش از ده هزار دعوتنامه در این برنامه صادر شده است.

💢 اداره مهاجرت دلیل صدور دعوتنامه بیشتر از ظرفیت تعیین شده را اینگونه بیان کرده که مطمئن شود امسال فقط پرونده ده هزار متقاضی که بیشترین پتانسیل اسپانسر شدن را دارند انتخاب میشوند.

💢 همچنین با توجه به شرایط مالی متفاوت اکثر متقاضیان در سال اخیر، اداره مهاجرت فدرال و استانی، شرایط متفاوت و فاکتورهای به خصوصی برای بررسی پرونده این متقضیان در نظر گرفته اند که به موجب آن، زمان ارسال پرونده، نحوه تهیه و ارایه مدارک نسبت به سال های گذشته حساس تر و مهم تر خواهد شد.

🟣 از این رو شرکت ما آماده قبول پرونده های اسپانسرشیپی والدین شما عزیزان خواهد بود.

💠 به دلیل محدودیت زمان و ظرفیت پذیرش، شرکت ما پرونده ها را بر اساس first-come first-serve قبول خواهد نمود.

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services