افزایش امتیاز مدرک فرانسه

از تاریخ ۲۰ اکتبر، امتیاز مدرک زبان فرانسه به شکل زیر افرایش یافته است:

اگر 7 NCLC فرانسه در هر چهار اسکیل را دارید و:

🟣 مدرک زبان انگلیسی شما CLB 4 در هر چهار اسکیل یا بالاتر است، ۲۵ امتیاز
🟣 مدرک زبان انگلیسی شما CLB 5 در هر چهار اسکیل یا بالاتر است، ۵۰ امتیاز

کسب خواهید نمود.

Source

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/documents/language-requirements.html

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services