شروع صدور ویزاهای تحصیلی

با ارائه لیست دانشگاه ها و کالج هایی که از نظر اداره مهاجرت توانسته اند مجوز بهداشتی ورود دانشجو را بگیرند، از چند روز گذشته صدور ویزاهای تحصیلی نیز آغاز شده است.

با یک نگاه گذرا به لیست دانشجویانی که ویزای ورود آنها صادر شده است میتوان فهمید که اغلب آنها دانشجویان دکتری یا مستر با فاند هستند.

🟠 البته پیش بینی می‌شود کم کم تمامی دانشجویانی که موسسه تحصیلی آنها در لیست مجاز باشد ویزا را دریافت کنند.

🟣 اگر مرحله اول را قبول شده اید و انگشت نگاری شما نیز تکمیل شده است، باید منتظر دریافت ویزا باشید.

و اما چند نکته:

1- اگر هنوز انگشت نگاری نرفته اید، ویزای شما صادر نخواهد شد و باید به شکل آنلاین به تحصیل خود ادامه دهید. این هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. زیرا با وجود پاندمی کرونا هنوز خیلی از متقاضیان امکان رفتن به انگشت نگاری را ندارند.
2- اگر هنوز قبولی مرحله اول را دریافت نکرده اید هم منتظر دریافت ویزا نباشید. البته این احتمال وجود دارد که اگر انگشت نگاری شما تکمیل شده باشد، ممکن است به جای خبر قبولی در مرحله اول، مستقیم ویزا را دریافت نمایید. این فقط در حد احتمالات است و قطعیت ندارد.
3- همسر و فرزند شما نیز اگر در پرونده شما هستند، با شما ویزا را دریافت خواهند کرد.
4- اگر ویزای شما صادر شده و شما همچنان قصد دارید به هر دلیلی مانند نگرانی از کرونا تحصیل خود را آنلاین ادامه دهید، مشکلی وجود نخواهد داشت. البته اخبار تکمیلی راجع به این موضوع در کانال اعلام خواهد شد.
5- لیست موسسات مجاز برای قبول حضوری دانشجو در لینک زیر آمده است:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students/approved-dli.html#wb-auto-46

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services