تغییر روال کار سازمان ارزیابی مدارک WES

💢 طبق آخرین اطلاعیه این سازمان، از این پس فقط آخرین مدرک تحصیلی جهت ارزیابی نیاز است و دیگر احتیاجی به تمامی مدارک تحصیلی فرد نیست.
💢 به عنوان مثال اگر کسی دارای فوق لیسانس است، صرفا ارسال این مدرک جهت ارزیابی کفایت می‌کند و دیگر الزامی برای ارسال مدرک کارشناسی وجود ندارد.
💢 همچنین برای افرادی که دارای دکتری هستند کافی است مدرک دکتری خود را ارسال نمایند.
💢 این تغییرات در جهت تسهیل پروسه صدور تاییده WES صورت گرفته که این امر می‌تواند علاوه بر کاهش زمان انجام کار، انجام پروسه را نیز راحت تر نماید.
💢 تاییدیه مدارک تحصیلی در برنامه های نیروی متخصص الزامی بوده و برای اخذ پذیرش در برخی دانشگاه ها نیز استفاده می‌شود.

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

i2Canada IMMIGRATION Services