برنامه مهاجرتی نیروی متخصص منیتوبا

2021-03-02T19:49:03+03:30

در بین برنامه های مهاجرتی استانی، کمتر استانی وجود دارد که برای برنامه نیروی متخصص خود نیاز به اخذ جاب آفر نداشته و یا شرط تحصیل و کار در آن موجود نباشد.

برنامه مهاجرتی نیروی متخصص منیتوبا2021-03-02T19:49:03+03:30

برنامه نیروی متخصص اکسپرس اینتری استان نوااسکوشیا

2021-02-28T21:02:01+03:30

برنامه اکسپرس اینتری استان نوااسکوشیا را میتوان یک مسیر مناسب برای آنهایی دانست که قصد دارند در کانادا تحصیل ‌کرده و یا با داشتن ویزای کار، اقامت خود را به دست بياورند.

برنامه نیروی متخصص اکسپرس اینتری استان نوااسکوشیا2021-02-28T21:02:01+03:30

برنامه نیروی متخصص استان های آتلانتیک

2021-02-09T19:43:47+03:30

این برنامه آزمایشی که برای چهار استان کانادا طراحی شده است، زیر مجموعه برنامه های نیروی متخصص کاناداست که نیاز به پیشنهاد شغلی کارفرمای کانادایی یا همان جاب آفر دارد.

برنامه نیروی متخصص استان های آتلانتیک2021-02-09T19:43:47+03:30

معرفی برنامه های اقامتی استان انتاریو

2021-01-16T22:36:46+03:30

برنامه پیشنهاد شغلی کارفرمایان برای دانشجویان بین المللی، یک برنامه مهاجرت از زيرمجموعه های برنامه های استان انتاریو است

معرفی برنامه های اقامتی استان انتاریو2021-01-16T22:36:46+03:30
Go to Top